Bronislava Křížková

účetnictví

...finance s přehledem

Ceny se vždy se odvíjí od požadavků klienta, dle rozsahu poskytovaných služeb, počtu zpracovávaných dokladů, připravenosti dokladů, náročnosti účetních operací, požadavků na četnost předběžných výsledků hospodaření, sledování knihy závazků a pohledávek atd.

U zpracování kompletního účetnictví se cena odvíjí od náročnosti a odbornosti např., doklady v cizích měnách obchodování s EU a zahraničím , obchodování s nemovitostmi a pozemky, vedení po zákazkách (stavebnictví), výpočet kalkulací (výrobní odvětví) apod.

Výhody pro stálé klienty :

Zastupování při jednáních  na úřadech OSSZ, zdravotní pojišťovny, úřadech práce a při daňových kontrolách na zdarma.
 Zasílání přehledů a tvrzení podepsaných elektronickým podpisem ,již žádné běhání po úřadech.
 Osobní konzultace
 Případné kontroly je možno provádětnaší kanceláři.
 Zpracování podkladů úvěrů a půjček za ½ ceny běžné ceny

DAŇOVÁ EVIDENCE (jednoduché účetnictví)

 

neplátci DPH

plátci DPH

do 20 účetních dokladů měsíčně (240 dokladů ročně)

1000Kč/měsíc

1000

do 50 účetních dokladů měsíčně

1500Kč/měsíc

2500Kč/měsíc

do 100 účetních dokladů měsíčně

2000Kč/měsíc

3000Kč/měsíc

do 150 účetních dokladů měsíčně

2500Kč/měsíc

3000Kč/měsíc

do 200 účetních dokladů měsíčně

3500Kč/měsíc

4000Kč/měsíc

nad 200 účetních dokladů měsíčně

dle dohody

dle dohody

V ceně je zahrnuta i evidence majetku a odpisy.
 Za doklad je považována faktura, pokladní doklad a řádek v bankovním výpisu.

ÚČETNICTVÍ (podvojné účetnictví)

 

 

neplátci

plátci DPH

Minimální čtvrtletní paušál do 50 účetních dokladů

1200Kč/měsíc

3000Kč/měsíc

Nad 50 účetních dokladů cena dohodou dle uzavřené smlouvy měsíčně

Od 1500Kč/měsíc

Od 3000Kč/měsíc

V ceně je zahrnuta i evidence majetku a odpisy.
 Za doklad je považována faktura, pokladní doklad a řádek v bankovním výpisu.

 Práce na uzavření roku (týká se vedení účetnictví) Práce na účetní závěrce jsou v hodnotě 1/12 celkové fakturace služeb

Účetní poradenství

(u klientů s kterými nemáme uzavřenou smlouvu o vedení účetnictví)

Konzultace (po telefonu)

400 /hod

Konzultace (na pobočce)

450 /hod

Konzultace (u klienta)

500 /hod

Cestovné na konzultace

9 /1km

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Daň z příjmů - fyzické osoby
 včetně závěrky a přehledů ČSSZ a ZP

od1500Kč/rok
 dle náročnosti

Daň z příjmů - právnické osoby
 včetně závěrky, přílohy, účetních výkazů, výroční zprávy atd.

od 3500Kč/rok
 dle náročnosti

DPH

 

Kontrolní hlášení

500Kč/období
(měsíc nebo čtvrtletí)

500kč

Silniční daň

450   dále  od 4 aut 60Kč/auto

Daň z nemovitostí

1500Kč

Ostatní daně

dle dohody

MZDY

Zaměstnavatel
Cena zahrnuje měsíční zpracování mezd, přihlášky a odhlášky, zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech, mzdové listy zasílání přehledů

200 /osobu/měsíc

ELDP

zdarma

Roční zúčtování mezd

zdarma

Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

Od 500Kč/rok

Personalistika
(výběrová řízení, zpracování pracovní smlouvy apod.)

dle dohody

Pracovníkovi určíte  výši mzdy a profesi. Ostatní zařídíme za Vás.
 Přihlásíme pracovníka na OSSZ a příslušnou ZP. Na základě Vámi dodaných podkladů zpracujeme mzdu dle dané legislativy a vypracujeme veškeré přehledy a oznámení vyplývající za zákona.Vedeme personální složku zaměstnance.
 Připravíme podklady pro veškeré platby, které jsou povinné v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků, vypracujeme roční vyúčtování mezd.
 Naše společnost je pojišťěna pro případ škod souvisejícíjejí činností. Na vedení účetnictví tak i daňové evidence je uzavřena řádná smlouva.

OSTATNÍ

 

 

Statistické výkazy

Dle dohody

Zastupování na úřadech

600Kč/hod