Bronislava Křížková

účetnictví

...finance s přehledem

Zpracujeme pro Vás kompletně daňovou evidenci i účetnictví včetně mezd, všechny následující služby posktytujeme i samostatně.

 • zpracování DPH, souhrnná hlášení

 • silniční daně

 • personální a daňové poradenství

 • daň z příjmů právnických osob

 • daň z příjmů fyzických osob

 • daň z převodu nemovitostí

 • daň z nemovitostí

 • zpracování a elektronické podání obecných písemností

 • výpočet daně a daňového zvýhodnění

 • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 • zastupování na úřadech

Způsob spolupráce:

Předání dokladů

Klienti předávají doklady ke zpracování účetnictví vždy do 10. dne po ukončení dohodnutého období (většinou měsíce nebo čtvrtletí).

Zpracování dokladů

Účetnictví je vedeno výhradně na základě dodaných dokladů, které jsou důkladně zkontrolovány, roztřízeny a zaúčtovány. Špatné nebo nejasné doklady jsou následně konzultovány s klientem a po jejich případné opravě jsou zavedeny do účetnictví.

Vrácení dokladů

Záleží na klientovi, zda si přeje po pravidelném zpracování účetnictví převzít doklady zpět, nebo je nechá uloženy v naší firmě a zpět je převezmepo roční závěrce účetnictví.

Ručení za správnost vedení účetnictví

Naše společnost ručí za kvalitu a správnost vedení účetnictví. Neručí však za pravdivost prvotních dokladů předaných ke zpracování do účetnictví (např. pokud je doklad, který již byl zaveden do účetnictví dodatečně změněn, ale tato změna nebyla oznámena účetní firmě apod.). Pokud by přes veškeré kontroly naše firma způsobila chybu, penále vyměřené v důsledku této chyby je kryto našim pojištěním.

Poradenství

V průběhu účetního období nastávají situace, kdy se klient potřebuje s účetní poradit, jak postupovat, aby jeho účetnictví bylo správně vedeno a daňově optimalizováno. Tuto službu poskytujeme osobně a u stálých klentů zdarma, takže za klientnic víc neplatí.

Jednání na úřadech

V případě, že si klient přeje, abychom byli účastni jeho jednání na úřadu (např. při kontrole na nebo soc. a zdr. pojišťovně), je tato služba zpoplatněna hodinovou sazbou dle platného ceníku. Pro stále klienty kterými máme uzavřenou smlouvu za vedení účetnictví je služba zdarma. V případě cestovného dle platného ceníku.je účtováno dopravné.