Bronislava Křížková

účetnictví

...finance s přehledem

Přejeme Vám v roce 2017 hodně zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů.

 

 

Naše účetní kancelář se rozšiřuje a současné době a přijímáme nové klienty. Nabídka je  časově omezená do naplnění kapacity.Rozšiřujeme naše služby i v oblasti externího zpracování mezd  i pro větší společnosti.

Rádi Vám poradíme v oblasti EET i v ostatních změnách v daňové a účetní oblasti.Poradíme jak nejlépe optimalizovat Vaši daňovou povinnost.

 


 


Kategorie ÚJ

           
  Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet pracovníků  
  Mikro ÚJ Do 9.000.000  Do 18.000.000  Do 10  
  Malá ÚJ rozpětí od 9.000.000Kč do
100.000.000 
Rozpětí od
18.000.000 do 200.000.000 
Rozpětí od 10 do 50  
  Střední ÚJ rozpětí od 100.000.000  do
500.000.000 
Rozpětí od 200.000.000  do
1.000.000.000 
Rozpětí od 50 do 250  
  Velká ÚJ – vždy subjekt veřejného
zájmu a vybraná Új
od 500.000.000  od 1.000.000.000
od 250  
           

 


Přehled ÚJ podle kategorie

         
  Účetní jednotka Výběr ze skupiny Způsob vedení účetnictví  
  Mikro ÚJmalé ÚJ Příspěvková organizace Mohou zjednodušený se souhlasem zřizovatele  
  Mikro ÚJ Bez auditu Mohou zjednodušený rozsah  
  Mikro ÚJ výjimkou již uvedených Musí plný rozsah  
  Malé ÚJ Bez auditu Mohou zjednodušený rozsah  
  Malé ÚJ výjimkou již uvedených Musí plný rozsah  
  Střední ÚJ   Musí plný rozsah  
  Velké ÚJ   Musí plný rozsah  
         

 


.